ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Κορυφαίες βιομηχανίες τόσο στον εγχώριο όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο εμπιστεύονται το ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.Π.Ε.  από την αρχή της λειτουργίας του.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι:

Image

SOVEL S.A.


www.sidenor.gr
Image

ASSIMAKIS SA


www.assimakis.gr/
Image

BUCHER UNIPEKTIN


www.bucherunipektin.com/
Image

BGP TRADING BV


www.bgpnl.nl
Image
Image

STOMANA SA


www.stomana.bg
Image

SIDENOR S.A.


www.sidenor.gr
Image

SIELMAN SA


www.sielman.com/
Image

MEGAPLAST S.A.


www.megaplast.gr/
Image

DOJRAN STEEL


www.sidenor.gr
Image

DEFENCO SA


www.defenco.gr
Image

COSMOS ALUMINIUM


www.cosmosaluminium.gr/
Image

GIZELIS SA


www.gizelis.gr
Image