ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1994  από τον κ. Κουτσογιάννη και την κα. Χριστοφή και ανέπτυξε δραστηριότητα στον τομέα των μηχανουργικών κατασκευών και επισκευών δίνοντας έμφαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων.  Βασικό κεφάλαιο στην ίδρυση και την εξέλιξη της Επιχείρησης αποτέλεσε η πολύχρονη εμπειρία του ιδρυτή της και οι ικανοποιητικές συνεργασίες του από το παρελθόν.

Το 2008  η εταιρία μετατράπηκε σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

   Το ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.Π.Ε.  είναι μια σύγχρονη επιχείρηση με μεγάλη εμπειρία στις μηχανουργικές κατεργασίες τόσο για συνήθεις εφαρμογές όσο και για ειδικές υψηλής τεχνολογίας Το κύριο αντικείμενο του είναι η κατασκευή εξαρτημάτων με μηχανουργική κατεργασία για μεμονωμένο προϊόν καθώς και μαζική παραγωγή. Η εμπειρία στο χώρο σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και το σύγχρονο εξοπλισμό δίνουν την δυνατότητα της κατασκευής ενός μεγάλου εύρους προϊόντων, από ένα πολύ μικρό εξάρτημα έως τη δημιουργία μεγάλων μηχανημάτων (το μεταλλικό μέρος), ενώ οι δυνατότητες κατασκευών  συνεχώς διευρύνονται.  

Η έδρα του μηχανουργείου βρίσκεται στο 6ο ΧΛΜ  Βόλου – Λάρισας. Απαρτίζεται  από 1700  m2 στεγασμένου  χώρου παράγωγης, 800 m2 βοηθητικών χώρων  σε ιδιόκτητη  έκταση 10000 m2.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα σχεδιασμού – προγραμματισμού παραγωγής

Το τμήμα σχεδιασμού της εταιρείας είναι ένα από τα καίρια τμήματα, στο οποίο γίνεται η ανάλυση δεδομένων ενός σχεδίου και η υπεύθυνη μελέτη για την υλοποίηση αυτών. Το σχεδιαστικό πακέτο CAD – CAM που χρησιμοποιούμε είναι το SIEMENS NX. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αντιγραφής ενός πρωτότυπου κομματιού (Reversing Engineering) καθώς και σύνταξη μηχανολογικών σχεδίων.

Ο προγραμματισμός της παραγωγής της εταιρείας γίνεται βάσει των παραγγελιών και απαιτήσεων των πελατών της με στόχο την άμεση και αποτελεσματική ικανοποίησή τους.

Τμήμα αυτοματοποιημένων μηχανημάτων (CNC)

Στο τμήμα αυτοματοποιημένων μηχανημάτων περιλαμβάνονται 5 τόρνοι CNC και 5 κέντρα κατεργασίας CNC.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τμήμα συμβατικών μηχανημάτων

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται 6 συμβατικοί τόρνοι, 1 Boring, 2 συμβατικές φρέζες, 2 συμβατικές πλάνες, γραζανοκόφτες, δράπανα, κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τμήμα συγκολλήσεων – μοντάζ

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιήσεις για τις μεθόδους που εφαρμόζει (WPQR) και πιστοποιημένο προσωπικό – συγκολλητές, από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης (ΕΒΕΤΑΜ). Επίσης στο τμήμα αυτό διεξάγονται συναρμολογήσεις μηχανολογικών συγκροτημάτων.

Τμήμα ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης ποιότητας

Στο τμήμα ελέγχου ποιότητας γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι α υλών και β΄ υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, τα οποία συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας τους. Γίνεται έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων που κατασκευάζει ή επισκευάζει η εταιρεία μας, σε όλα τα στάδια παραγωγής και σε κάθε τεμάχιο χωριστά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μετρητικά μηχανήματα που διαθέτουμε διακριβωμένα από εγκεκριμένους φορείς (QControl, MetroCal)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επίσης διαθέτουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN ΕΝ ISO 9001 : 2015, το οποίο πιστοποιείται από εγκεκριμένο φορέα (TUV NORD).

 

ΟΡΑΜΑ

Όραμα της εταιρίας είναι η διάκριση και αναγνώριση  από κορυφαίες βιομηχανίες του ευρωπαϊκού χώρου  κατασκευάζοντας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 • Κατασκευή υψηλής ποιότητας μηχανουργικών προϊόντων ανταποκρινόμενη στις πολυσύνθετες ανάγκες των πελατών μας.
 • Εξασφάλιση κερδοφόρου και αειφόρου ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό στην αγορά.
 • Ασφαλής κατασκευή μηχανουργικών μερών μηχανημάτων και εξαρτημάτων
 • Δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για του πελάτες μας.
 • Εμπιστοσύνη και εχεμύθεια έναντι πελατών – προμηθευτών.
 • Μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές μας.
 • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων.
 • Ικανοποίηση περηφάνια και επιβράβευση για τους εργαζομένους μας.

ΑΞΙΕΣ

 • Υπευθυνότητα

Βρίσκουμε πάντα τις καλύτερες  λύσεις, είμαστε αφοσιωμένοι στην ασφάλεια και την ποιότητα. και κρατάμε τις υποσχέσεις μας.

 • Ομαδικότητα

Εργαζόμαστε ως ομάδα και επιτυγχάνουμε αποτελέσματα μέσω  ομαδικού πνεύματος και αλληλοσεβασμού.

 • Καινοτομία

Είμαστε θετικοί στη ανάληψη και στην υλοποίηση νέων και καινοτόμων ιδεών και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

 • Ειλικρίνεια

Θεωρούμε την ειλικρίνεια το θεμέλιο μίας μακροχρόνιας συνεργασίας.

 • Κώδικας Δεοντολογίας έναντι πελατών – προμηθευτών

Καλλιεργούμε ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους Πελάτες και τους προμηθευτές

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Εκτός της ηγετικής μας θέσης στην Ελληνική Βιομηχανία έχουμε να επιδείξουμε και μια μακροχρόνια, οργανωμένη διεθνή παρουσία σε χώρες της Ευρώπης, όπως Γερμάνια, Ολλανδία, Ελβετία, Ιταλία, Σερβία και Ισπανία μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Σήμερα οι εξαγωγές αποτελούν το 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών μας με στόχο το ποσοστό να ανέλθει στο 25% -30% την επομένη τριετία.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ